Природни науки

Природни науки

Wednesday, March 14, 2018

Прелиминарни резултати

Прелиминарните резултати од општинските натпревари по природни науки и клучевите по категории можете да ги најдете на долните линкови:


Клуч на тестот за IV одд. (МКД / ALB )
Клуч на тестот за V одд. (МКД / ALB / TUR)
Клуч на тестот за VI одд. (МКД / ALB / TUR)

Приговори на резултатите може да се поднесуваат од 15.03.2018 (четврток) 17:00 часот, до 16.03.2018 (петок) 17:00 часот. Право да поднесат приговори имаат исклучиво менторите на натпреварувачите. Приговорите се поднесуваат електронски на следниве линкови:

Приговори за БИОЛОГИЈА
Приговори за ФИЗИКА
Приговори за ХЕМИЈА

Приговор се поднесува за секој ученик и за секоја област (биологија, физика, хемија) посебно.

Откако ќе заврши процесот на разгледување на приговорите, ќе бидат објавени ранг листата со критериумите за понатамошен пласман, согласно Правилникот за натпреварите.

Кога ќе бидат објавени резултатите од регионалните натпревари?

Тестовите од регионалните натпревари по природни науки се веќе прегледани. Се очекува денеска да се заврши внесувањето на резултатите и тие да бидат објавени денеска, најдоцна до 20:00 часот.
На натпреварите учествуваа повеќе од 3500 натпреварувачи. Се надеваме дека ќе имате разбирање.

Sunday, March 11, 2018

Промена на термини за натпреварите

Терминот за регионалните натпревари од Природни науки се поклопува со терминот за регионални натпревари по математика.
Од Сојузот на Математичарите на Македонија, кој е организатор на натпреварите по математика добивме список со ученици кои се пласирале на регионалните натпревари по математика. По споредувањето со списокот на ученици кои учествуваат на натпреварите по природни науки заклучивме дека голем број ученици се наоѓаат на двата списока. Комисијата за натпревари по природни науки имаше седница 09.03.2018 на која ја диксутираше за оваа состојба и откако ги разгледа сите аспекти и сите можности, го донесе следново решение.

Термините за регионалните натпревари и државниот натпревар  се поместуваат и новите датуми се:

Регионалнте натпревари ќе се одржат на 15. април 2018 год. (недела)
                                                                                                                    
Државниот натпревар ќе се одржи на 19. мај 2018 год. (сабота)
Monday, March 5, 2018

Кога ќе бидат објавени резултатите од општинските натпревари

Натпреварувачкиот дел од општинските натпревари заврши.

Комисијата очекува првите тестови за прегледување да ги добие во понеделник, 05.03.2018 година во попладневните часови. Се очекува сите 3530 теста да бидат прегледани до крајот на оваа недела, 11.03.2018, што значи дека прелиминарните резултати може да се очекуваат од понеделник, 12.03.2018.

Thursday, March 1, 2018

Правила за општинските натпревари по природни науки за 2018 година

  1. Пристигнување на учениците во училиштето домаќин околу 930 часот.
  2. Да се внимава тестаторите (чувачите) да НЕ СЕ НАСТАВНИЦИ КОИ ПРЕДАВААТ ПРИРОДНИ НАУКИ.
  3. Мобилните телефони да бидат исклучени и НЕДОСТАПНИ (не само звук).
  4. Натпреварот започнува точно во 10 часот (учениците претходно треба да бидат распоредени во училници, и тоа со мешан распоред од повеќе категории, односно да не седат еден до друг или еден позади друг ученици од иста категорија. Треба да се води сметка за растојанието помеѓу учениците).
  5. Учениците треба да имаат со себе само пенкало и молив (да немаат во близина телефони).
  6. Членовите на општинската комисија ги делат тестовите со захефтани коверти по соодветните категории  (IV оддление, V одделение, VI одделение). Во ковертите има ливче на кое се пополнуваат следниве податоци – име и презиме, училиште, ментор), а потоа учениците ги затвораат ковертите.
  7. Решавање на тестот е во времетраење од 120 минути.
  8. По завршување на предвиденото време се собираат тестовите по одделенија (во купче IV одд., V одд., VI одд.). Се ставаат шифри на следниов начин:


одделение
шифра
општина
4.
401

4.
402

4.
403
5.
501

5.
502

5.
503
6.
601

6.
602

6.
603  1. На тестот и на ковертот се внесува шифрата и општината.
10. Тестовите се собираат по одделенија, се пакуваат и затворени се доставуваат до лицето од карго-службата кое го доставило материјалот. (Материјалот се враќа назад до Комисијата).

Напомена: тестовите ги прегледува Комисијата за општински натпревари по природни науки при МБД.

11. Прелиминарните резултатите се истакнуваат на интернет-страницата за натпревари по природни науки (http://prirodni-nauki-natprevari.blogspot.mk/). 
12. По истакнувањето на прелиминарните резултати, менторот во име на учесникот може да достави писмен приговор по однос на прелиминарните резултати до Комисијата за натпревари по прирони науки.

Tuesday, February 27, 2018

Училишта домаќини

На линкот подолу е објавен списокот на училишта кои ќе бидат домаќини на општинските натпревари за ученици од основно образование (природни науки и биологија) и за ученици од средното образование (биологија).

Список со училишта домаќини


Monday, February 26, 2018

Пријавени учесници

На линкот подолу можете да го видите конечниот список со натпреварувачи, во кој се внесени сите корекции.